Basında DAPA


Ümit Özcan
Şehir Plancısı (BA)
Sosyal Politika (MS)
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Phd)
umit.ozcan@dapaturk.com

Özgeçmiş

Doç. Dr. Aziz Konukman
Ekonomi Bilimi Doktoru (Phd)

Özgeçmiş

Hasan Tatar
Hukuk Uzmanı

Özgeçmiş

Ufuk Abalıoğlu
Endüstri Mühendisi

İhsan Kutoğlu
Kimya Mühendisi

Mehmet Serttaş
İnşaat Mühendisi

Buket Yalçın
İstatisktik Uzmanı
buket.yalcin@dapaturk.com

Özgeçmiş